PQQ 吡咯并喹啉醌二钠盐
品牌
Pure QQ
  • 发布日期: 2022-03-10
  • 更新日期: 2023-03-31
产品详请

2022年公告之新食品原料

上海赫苓健康科技有限公司主营玛咖提取物,是维生素K2厂家小分子肽厂家