PQQ 吡咯并喹啉醌二钠盐
品牌
Pure QQ
  • 发布日期: 2022-03-10
产品详请

补充PQQ的具体益处


1.       改善认知和记忆力

2.       预防和改善脂肪肝

3.       抗衰老、改善睡眠缓解压力

4.       皮肤健康

5.       改善代谢和微循环

6.       延长寿命和健康老龄化

7.       促进生殖健康